Ondersteuning

Hulpmiddelen

Didactische handleiding

Op welke manier kun je Flexi allemaal inzetten? Bekijk hiervoor de didactische handleiding.

Inhoud modules en indeling per groep

Overzicht modules per groep

Bekijk de plaatjes hieronder of open het module-overzicht per groep om te zien welke modules voor jouw groep geschikt zijn.

Inhoud modules

Je kunt op diverse plekken het aanbod van de verschillende modules vinden.

  1. In de lerarenkamer vind je links de knop 'Modules". Wanneer je hierop klikt krijg je een overzicht van alle modules die in jullie pakket zitten. Hier kun je de handleiding van de betreffende module openen. Op de laatste pagina's staat een tabel met de inhoud van de betreffende module.
  2. Wanneer je in het leerplan op de naam van een module klikt, opent een PDF met de inhoud van de betreffende module.
  3. Bij de voortgang (resultaten) kun je ook op de naam van een module klikken om een PDF te openen met de inhoud van de betreffende module.
  4. Hier vind je een document waar alle tabellen van de betreffende modules met inhoud bij elkaar staan.

Groeimeters per groep

Hier vind je groeimeters per groep, waarin leerlingen zelf kunnen aftekenen hoe ze vorderen in Flexi. Leerlingen die zien dat oefenen loont, blijven beter gemotiveerd om te blijven oefenen! Je kunt ze ook gebruiken bij het gesprek met de leerling of zijn ouders over zijn vorderingen.

Hoe werkt het?
De leerling kleurt elke keer als hij een Wat-weet-je-al-toetsje haalt, een vakje in de juiste module. Zo ziet de leerling hoe hij vordert, en heb jij een beeld van hoe ver de leerling is in zijn leerpan. Ook zie je direct welke stof bedoeld is voor welke leerjaren.

Bij elke groep staat het standaard leerplan. Je kunt bij 'bijzonderheden' modules die je zelf beschikbaar maakt voor een leerling, toevoegen. Ook kun je aangeven dat je een doelpercentage hebt veranderd.

De groeimeters per groep zijn gemaakt naar het voorbeeld van OBS Tweespan. Hartelijk dank daarvoor!

Borgingsdocument

Met een borgingsdocument zorg je voor een duidelijke structuur in de afspraken die je met elkaar maakt over het gebruik van Flexi. Kijk hier voor een voorbeeld.

Handleidingen van de modules

Je vindt de handleidingen van iedere module hieronder. Ook kun je ze vinden in de lerarenkamer van Flexi onder de knop ‘Lesmateriaal’.

Oefenmodules voor Nederlands

Oefenmodules voor Rekenen en Wiskunde

Oefenmodules voor vreemde talen

Woordenboek

Op zoek naar de definitie van een woord? Het Muiswerk Flexi woordenboek vertelt het je. Ook kun je het woordenboek in de docentenkamer in het menu links terugvinden.

Cursusboekjes

Snelstarthandleiding voor de leerkracht

Deze handleiding vertelt stap voor stap hoe je Flexi gebruikt met de belangrijkste mogelijkheden.

Snelstarthandleiding voor de beheerder

Het is mogelijk om op een eenvoudige manier efficiënt met Flexi om te gaan. Bekijk deze handleiding hoe dat werkt.

Uitgebreide handleiding

Hier vind je de uitgebreide handleiding van Muiswerk Flexi.

Instructiefilmpjes

Archiveren van gebruikers

Aan het einde van een schooljaar gaan er leerlingen van school. De applicatiebeheerder heeft dan de dankbare taak om Flexi op te schonen. Door oud-leerlingen te archiveren, voorkomt hij dat zij toch nog kunnen inloggen en zich een licentie kunnen toe-eigenen.

EDEXML-bestand inlezen

Dit filmpje laat in twee minuten zien hoe je een EDEXML-bestand kunt importeren in Flexi en zo in één keer al je leerlingen een account voor Flexi geeft.

Labels met inloggegevens afdrukken

In deze video laten wij zien hoe je makkelijk en snel labels kunt afdrukken om mee te geven aan de leerlingen of om bijvoorbeeld in hun schriftje te plakken.

Het leerplan

De selectie van leermodules en materiaal is dynamischer en persoonlijker geworden. Dit alles in het kader van gepersonaliseerd leren. Ieder leerjaar krijgt automatisch een leerplan op maat. Dat leerplan is daarna per opleiding, per klas en zelfs per individu eenvoudig aanpasbaar. In deze video zie je hoe dat werkt.

Taken klaarzetten voor je leerlingen

In Flexi is het mogelijk om specifieke opdrachten klaar te zetten voor je leerlingen. Dit filmpje laat zien hoe het werkt.

Werken met sjablonen in de takenmap

In de takenmap is het ook mogelijk om sjablonen te maken. Zo hoef je volgend jaar het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maak gerust sjablonen waar per week of per maand alle taal- of rekenoefeningen in zitten. Of maak een takenmap voor ieder hoofdstuk van het boek.

Subgroepen

Subgroepen zijn selecties van leerlingen. Soms kan het handig zijn om subgroepen aan te maken.

Wanneer is het gebruik van subgroepen handig?
1.  Het bekijken en wijzigen van individuele instellingen. Je klikt snel door naar de volgende leerling in de subgroep.
2. Het snel bekijken van individuele resultaten.
3. Het bekijken van het voortgangsoverzicht en de scorematrix voor de gehele subgroep.
4. Het regelmatig aanmaken van takenmap voor selecties van leerlingen uit je groep gaat makkelijker en sneller via subgroepen.

Bekijk hieronder de video's voor meer informatie.

Bekijken en wissen van Persoonlijk Oefenprogramma

Deze instructievideo behandelt het bekijken en het wissen van het Persoonlijk Oefenprogramma.

De eerste les

Wat vertel je je leerlingen voordat je gaat werken met Flexi/Muiswerk? Meester Bram laat zien hoe hij het werken met de programma's uitlegt aan zijn leerlingen. Dit filmpje van drie minuten kun je direct aan je leerlingen laten zien of gebruik je voor jezelf en je collega's om tot een goede instructie te komen.

Ouderfilm voor thuisgebruik

Wat vertel je ouders als leerlingen thuis gaan werken met Muiswerk Flexi? Hoe moeten leerlingen inloggen? Hoe kunnen ze hun kind ondersteunen? En wanneer is het beter om even niet te helpen? In deze instructievideo worden ouders meegenomen in het proces van inloggen tot de werking van Muiswerk Flexi en ondersteuning die zij kunnen geven.

Comments are closed.