Nieuws

Voor de ene leerling wil je het doelpercentage voor de rekenmodules misschien conform jaargroep hebben, maar voor spelling mag het doelniveau misschien wel lager of juist hoger. Wist je dat je in Flexi per leerling en per module het doelniveau kan wijzigen?

Hebben jouw leerlingen afgelopen weken ook weer hard gewerkt aan LVS-toetsen? Aan de hand van deze resultaten wil je op een gemakkelijke manier de juiste oefeningen klaar zetten voor sommige leerlingen. Muiswerk Flexi kan je hierbij helpen. 

Heb jij leerlingen in je klas die de Nederlandse taal nog niet kennen? Leerkrachten en leerlingen ervaren onze woordenschatmodules als een waardevolle toevoeging bij het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.Er staan nu ook kant-en-klare sjablonen voor je klaar passend bij de methode ‘Wereld vol woorden – cursorische aanpak’ van de CED.

De eerste modules van onze nieuwe spellinglijn zijn klaar om te gebruiken. Spelling 3 is een module vol met oefeningen voor leerlingen uit groep 3, die alle letters beheersen. Spelling 4a en 4b zijn voor leerlingen met niveau groep 4. Vanaf 30 januari kun je deze module aanzetten in het leerplan. 

Het aantal modules in Flexi is uitgebreid. De vaardigheden lezen, woordkennis, (werkwoord)spellen, leestekens, grammatica, getallen, meten en meetkunde, verbanden en verhoudingen zijn uitgebreid met de 1F, 2F en 3F modules. Een toevoeging van 24 modules, waar de bovenbouw van het basisonderwijs heel goed mee uit de voeten kan. 

De lerarenkamer is gebruiksvriendelijker geworden. Allereerst is de menu-indeling aan de linkerkant veranderd en logischer gerangschikt. Wanneer je het leerplan gaat instellen dan heb je sneller overzicht en het bekijken van de resultaten is makkelijker gemaakt.

Onze populaire takenmappen zijn nu nog krachtiger geworden. In de sjablonensectie van de takenmappen zijn nu voor alle scholen de eerste zeven methodes/vakken verschenen. De sjablonen bevatten sets met oefeningen uit één of meer modules. Deze kun je gemakkelijk als takenmap klaar zetten voor je leerling(en).

De ‘zoek en toon’  is een handige functie om te zoeken naar alle oefeningen in Flexi. Je kunt oefeningen starten en je eigen instructie vormgeven. 

De grafische voortgang van een leerling is een handige tool om te gebruiken tijdens gesprekken met de leerling en/of ouders.  Ga naar Leerlingen – Resultaten – Voortgang  en zet de schakelaar op Grafisch. Zo zie je de groei van een leerling in een bepaalde module. Je ziet hoe vaak er toetsen werden gedaan, hoe de […]

In Flexi kun je op twee manieren werken: Muiswerkgestuurd en leerkrachtgestuurd. Deze twee werkwijzen kun je tegelijkertijd gebruiken. Ze zorgen ervoor dat leerlingen op eigen niveau werken en daarnaast oefeningen maken die mooi aansluiten bij het onderwijs dat je geeft.

Comments are closed.