Nieuw! Spelling 6B klaar om te gebruiken

Nieuw! Spelling 6B is beschikbaar

Van onze nieuwe spellinglijn is spelling 6B nu ook klaar om grote sprongen vooruit te maken.

Deze nieuwe spellinglijn bestond al uit spelling voor groep 3, 4A, 4B, 5A, 5B en 6A. Leerlingen die werken met stof uit groep 6 kunnen nu ook verder met de leerstof voor de tweede helft van het schooljaar.

Deze module wordt automatisch toegevoegd aan de leerplannen voor groep 5, 6 en 7. Uiteraard is de module ook in andere groepen te gebruiken. Je moet hem dan handmatig toevoegen aan het leerplan van de groep of de individuele leerling. Bekijk hiervoor dit document.

In Turborekenen 100 komt de volgende opbouw van de leerstof aan bod:

Rubriek A:         eind -d en -b, herhaling

Rubriek B:         ei of ij, herhaling

Rubriek C:         au(w) of ou(w), herhaling

Rubriek D:         -ig en -lijk

Rubriek E:         /ie/ als i

Rubriek F:         /s/ als c

Rubriek G:         /k/ als c

Rubriek H:        apostrof -s

Rubriek I:          woorden op -tie

Rubriek J:         -heid en -teit

Rubriek K:        /zj/ als g

Rubriek L:        verkleinwoorden, verrijking

Rubriek M:       /ks/ als x, verrijking

Rubriek N:        /sj/ als ch, verrijking

Comments are closed.