Subsidieregeling voor extra ondersteuning leer- en ontwikkelachterstanden

Subsidieregeling voor extra ondersteuning leer- en ontwikkelachterstanden

Onlangs werd de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 aangekondigd. Hiermee ondersteunt de overheid scholen en instellingen bij het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

De afgelopen maanden heb je gewerkt met een proeflicentie in Muiswerk Flexi. Deze proeflicentie loopt door tot 1 augustus. Wil je na 1 augustus verder werken met Muiswerk Flexi, dan kan je de subsidieregeling aanspreken om Muiswerk Flexi aan te schaffen.

Scholen en instellingen uit (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten maar óók leraren deze extra ondersteuning te bieden. Deze subsidie, tot een bedrag van €900 per leerling, kan ingezet worden voor onder meer lesmateriaal en leerkrachtentrainingen.

Hoogte subsidie

•        Een bedrag van 900 euro per leerling/deelnemer is beschikbaar
•        Dit bedrag is gemaximeerd tot 10% van het totaal aantal leerlingen/deelnemers van de instelling
•        Uitzondering op de maximering is of de instelling apcg-leerlingen* of een achterstandsscore kent. Indien dit het geval is mag een instelling tot een maximum van 20% van het totale leerling/deelnemersaantal aanvragen.

Wat Flexi jou uit handen neemt

Sommige belangrijke vaardigheden zijn ‘eenvoudig’ door de computer aan te leren. Flexi neemt die vaardigheden van jou over en slijpt ze effectief in bij de leerlingen. Je wilt niet in jouw kostbare avonduren rekensommetjes nakijken of in de les voor de zoveelste keer uitleggen wat een lange klank is. Het inoefenen van de basiskennis kun je met een gerust hart aan Flexi overlaten. Jij volgt de resultaten uitgebreid, waardoor je jouw leerlingen gerichter kunt helpen. Zo houd jij de regie.

Training- en coaching

Muiswerk Flexi geeft de leerkracht grip op voortgang én leerproces via krachtige signaalfuncties. De leerkracht handelt mede op basis van deze signalen. Tijdens het traject training- en coaching leert de leerkracht het online leermiddel ook echt voor hem te laten werken. Dit resulteert in meer tijd en minder werkdruk.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Dit gaat eenvoudig via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Hier vind je ook een directe link naar het online aanvraagformulier. U kunt subsidie aanvragen tot en met 21 juni 2020. (Er volgt ook nog een tweede en derde ronde in het najaar)

Een offerte op maat
Geïnteresseerd in Muiswerk Flexi om de leer- en ontwikkelachterstanden weg te werken? Vraag een vrijblijvende offerte aan via info@muiswerk.nl of bel met 0297 361664 en bespreek de mogelijkheden.

Om te weten of een leerling op school is of thuis, hebben wij het IP-adres van de school nodig. Sinds kort kan de beheerder deze IP-adressen zelf toevoegen en veranderen. 

Comments are closed.