Praktijkverhaal Islamitische basisschool El Habib uit Maastricht

Praktijkverhaal Islamitische basisschool El Habib uit Maastricht

Vincent Schuimer is ICT-coördinator op de Islamitische basisschool El Habib. Voorheen was hij ook leerkracht op deze school. Op El Habib oefenen leerlingen taal en rekenen in Muiswerk Flexi. ‘Zeker tijdens de lockdown was Muiswerk Flexi een heel handig programma. Daardoor hebben wij minder achterstanden opgelopen,’ vertelt Vincent.

El Habib is een Islamitische basisschool die niet veel anders is dan andere Nederlandse basisscholen. Vincent: ‘Op onze school zitten leerlingen van veel verschillende nationaliteiten. Een groot verschil is dat we aandacht besteden aan de ramadan en het Offerfeest vieren. Het reken- en taalonderwijs is het zelfde.’ Sinds dit schooljaar is Vincent ICT-coördinator. Voorgaande jaren stond hij daarnaast voor de klas. ‘Door corona is ICT een dagtaak voor mij geworden. Ik zorg er onder andere voor dat iedereen online kan werken, bijvoorbeeld met Muiswerk Flexi,’ aldus Vincent.

Waarom Muiswerk Flexi?
Op El Habib spreken kinderen bij de start in groep 1 vaak niet of nauwelijks Nederlands. ‘Ons onderwijsaanbod is daarom allereerst gericht op een gedegen woordenschatontwikkeling en daarna op het stimuleren van de leesvaardigheid.’ El Habib was daarom op zoek naar een oefenprogramma, waarin leerlingen van groep 1 tot en met 8 – naast de taal- en rekenmethode – zelfstandig en op maat kunnen oefenen. ‘We waren klaar met het in elkaar knutselen van papieren boekjes voor afzonderlijke leerlingen. Dat kostte zoveel tijd! En je wil toch elke leerling maatwerk bieden. Tijdens onze zoektocht hebben we op de NOT een workshop gevolgd. Daarna hebben we contact gezocht met de supportafdeling. Zij weten al snel wie je bent en wat je nodig hebt, en ze houden een vinger aan de pols door zo nu en dan zelf contact op te nemen. Dat werkt erg fijn.

Voor de hele school en voor alle kinderen
Van groep 1 tot en met 8 wordt geoefend met Muiswerk Flexi. Heel handig, vindt Vincent: ‘Kleuters leren al snel hoe ze kunnen inloggen en hoe ze met Flexi moeten werken. Dat hoef je een jaar later niet nog eens uit te leggen, wat veel tijd scheelt. Kinderen zeggen meteen: “O ja, Muiswerk”.’ Maatwerk is een ander voordeel dat Vincent ziet: ‘Je kunt materiaal klaarzetten voor één kind of voor een groepje kinderen. En wie juist wat meer uitdaging nodig heeft, kan doorwerken aan zijn individuele leerplan.’ Nieuwe leerkrachten zijn enthousiast over het programma. ‘Leerlingen bouwen met Muiswerk Flexi op een aantrekkelijke, uitdagende manier succesvol aan hun woordenschat en taalvaardigheid. Leerkrachten zijn blij dat ze in Muiswerk Flexi oefenstof kunnen geven aan zowel kinderen die vastlopen als aan leerlingen die wat extra’s nodig hebben.

Takenmappen en leerplannen
Je bent flexibel in de manier waarop je de stof aanbiedt,’ vertelt Vincent verder. ‘In de takenmappen zetten onze leerkrachten meestal taken klaar als huiswerk. Daarmee voorkom je dat leerlingen overal op gaan klikken als ze thuis aan het werk zijn. Op school werken leerlingen zelfstandig aan hun eigen leerplan tijdens het begeleid zelfstandig leren.’ Leerkrachten vinden het ook handig dat in Muiswerk Flexi spellingafspraken dezelfde naam hebben als in Cito. ‘Als uit een Citotoets blijkt dat een leerling nog moeite heeft met “Woorden met open of gesloten klankgroep (lange/korte klank)” dan kun je in Flexi eenvoudig een takenmap samenstellen over die afspraak, omdat deze afspraak in Flexi ook zo wordt genoemd.

Leerlingen volgen
Leerkrachten kunnen hun leerlingen makkelijk volgen. Vincent: ‘In het dashboard van de leerkracht kun je de vorderingen zien. Je ziet wat ze goed kunnen en waar ze nog moeite mee hebben en je kunt ook zien hoe lang ze geoefend hebben. Daardoor kun je makkelijk het gesprek aangaan met de leerling en je kunt ouders laten zien hoe het gaat met het oefenen van hun zoon of dochter. En als een leerkracht niet weet hoe hij bijvoorbeeld een taak kan klaarzetten, kan hij dat makkelijk nalezen in “handige documenten” of hij bekijkt een uitlegfilmpje over het klaarzetten van taken.

Devices thuis en op school
Leerlingen vinden het leuk om met Muiswerk Flexi te werken. ‘Flexi ziet er vrolijk uit en het programma zit logisch in elkaar,’ vindt Vincent. ‘Ook zit er voldoende afwisseling in de oefeningen. Leerlingen vinden het fijn zich af en toe even af te sluiten met een koptelefoon.’ Op school oefenen ze op een Chromebook en de meeste kinderen hebben thuis ook een device. ‘Islamitische gezinnen zijn vaak groot en meestal is er maar één device. Dan is het belangrijk dat huiswerk gespreid wordt en leerlingen thuis om de beurt aan hun huiswerk werken. Daarover geven we advies aan ouders. Maar toen de kinderen vanwege de lockdown thuis zaten, konden ze op hun Chromebook van school werken.

Vincent is dus tevreden over Muiswerk Flexi: ‘Het werkt goed en daarom is het een blijvertje!

Comments are closed.