Nieuw! Turborekenen 100 is beschikbaar

Nieuw! Turborekenen 100 is beschikbaar

Met trots kunnen wij melden dat Turborekenen 100 is toegevoegd aan Flexi. Deze module zit vol automatiseringsopgaven voor het rekenen tot 100.

Turborekenen 100 is bedoeld voor groep 4 en 5 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. Het programma richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de gangbare reken-wiskunde methoden. Het is ook zeer zeker geschikt voor remedial teaching bij kinderen die nog onvoldoende vaardigheid hebben opgebouwd bij het rekenen tot en met 100.

Deze module wordt automatisch toegevoegd aan de leerplannen voor groep 4 en 5. Uiteraard is de module ook in andere groepen te gebruiken. Je moet hem dan handmatig toevoegen aan het leerplan van de groep of de individuele leerling. Bekijk hiervoor dit document.

In Turborekenen 100 komt de volgende opbouw van de leerstof aan bod:

Rubriek A:         Oriëntatie in het getallengebied tot 100

Rubriek B:         Springen op de getallenlijn met tienen

Rubriek C:          Springen met tienen en enen

Rubriek D:         Over het tiental met deelsprongen

Rubriek E:          Rekenen met tienen en enen

Rubriek F:          Gevarieerd oefenen met de rijgmethode

Rubriek G:         Opbouw en oefenen met de splitsmethode

Rubriek H:         Verrijkingsstof

Comments are closed.