Verandering modules PO 2020-2021

Verandering modules PO 2020-2021

In augustus gaat er veel veranderen in de samenstelling van de modules. We hebben een aantal spiksplinternieuwe modules die toegevoegd gaan worden aan de leerplannen en de oude modules worden uit de leerplannen gehaald. 

Hieronder vind je alle informatie over de modules die (ver)nieuw(d) zijn. Daarnaast gaan ook de modules Basisspelling, Basisspelling en Basisgrammatica verdwijnen uit het leerplan. We doen dit omdat we in januari de 1F, 2F en eventueel ook de 3F modules aan jullie pakketten hebben toegevoegd. De modules verdwijnen uit de standaard leerplannen, maar je hebt nog wel een jaar de mogelijkheid om handmatig deze modules aan te zetten.

Spelling 5A, 5B, 6A, 6B:

Afgelopen januari hebben we de eerste drie modules van onze nieuwe spellinglijn toegevoegd, Spelling 3, 4A en 4B. Je moest deze nog wel zelf toevoegen aan het leerplan.
Vanaf augustus staan de modules Spelling 3, 4A, 4B en ook al 5A, 5B, 6A en 6B standaard aan in het leerplan voor de betreffende groepen. Deze modules vervangen Spelling op maat 1 en 2. Deze oude modules staan dus niet meer standaard aan in het leerplan. Ze staan nog wel in het pakket, mocht je ze dit schooljaar toch nog willen gebruiken, dan kan dit door ze zelf handmatig toe te voegen. Hier zie je hoe je dat doet en hier lees je hoe je dat doet.

Rekenen op maat vernieuwd:

De rekenen op maat modules voor groep 3 tot en met 8 zijn vernieuwd en verdeeld over 2 modules per groep. De ‘Wat weet je al’ kan nu nog beter verwijzen naar de juiste leerdoelen.
Vanaf augustus staan de nieuwe modules standaard aan het leerplan. De oude modules blijven nog een jaar in het pakket zitten, zodat niet alle vooraf gemaakte takenmappen het niet meer doen. Als je wil weten hoe een bepaalde oefening in de nieuwe module heet en waar je hem vindt, dan kun je hier kijken.

Duits:

Vanaf augustus hebben we ook Duits! Voor de scholen die het pakket ‘Moderne Vreemde talen’ hebben worden deze modules kosteloos toegevoegd. In de leerplannen staan de modules standaard vanaf groep 7 aan, maar uiteraard kun je deze modules ook handmatig toevoegen aan leerplannen van leerlingen met een ander opleidingsniveau.

Het gaat om drie modules: woorden, lezen en schrijven. Het programma Duits A0-A1 is gemaakt voor leerlingen die het Duits nauwelijks beheersen (A0), met als doel om uit te komen bij A1-niveau.

Het is geschikt voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang. Duits A0-A1 is naast elke lesmethode te gebruiken en leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben.

Comments are closed.